Despre calculul kilometrilor pe baza datelor GPS

Specific firmelor de transporturi este că majoritatea parametrilor economici - preţul cursei, diurnele, consumul, reviziile tehnice - au la bază numărul de kilometri parcurşi; ca urmare, un calcul precis al acestora poate duce la economii semnificative. În plus, atunci când se lucrează cu parteneri externi (închiriere "la cheie"), deconturile au ca parametru de bază kilometrii parcurşi.

Observaţii cu privire la precizia calculului de kilometri: precizia sistemelor GPS este - cu excepţia eventualeor întreruperi de semnal sau a altor erori - superioară preciziei kilometrajului de la bordul maşinilor, astfel că o comparaţie între acestea nu va evidenţia erorile sistemului nostru ci erorile de la bordul maşinii! (influenţate de ex. şi de uzura pneurilor). Calculul de km GPS nu este influenţat nici de factori perturbatori precum magneţi sau alte "şmecherii" uzuale!

Recomandăm ca în majoritatea cazurilor, atunci când se fac deconturi importante sau periodic, să se compare 3 surse: bordul maşinii, sistemul GPS şi o hartă consacrată. De regulă veţi descoperi o relaţie Bord > GPS > Hartă, diferenţa GPS faţă de hartă fiind în limita erorii de 1,2%. Erorile GPS mai mari, ce pot apare în caz de întreruperi de semnal GPS (tuneluri mari succesive, de ex. în Alpi, sau ferryboat), vor fi semnalate şi estimate de sistem prin erori mai mari, până la 1,8%.

Datele oferite de GPS sunt mai precise şi decât hărţile, în sensul că reflectă exact şi corect traseul camionului, care poate diferi în limita a 1-2% faţă de traseul standard al hărţii.

În toate cazurile, pentru a nu nedreptăţi conducătorii auto, recomandăm utilizarea kilometrilor GPS plus factorul de eroare, de exemplu km + 1,2%.